Haags Gemeentearchief

Mesdag & Pulchri: “Uit ijver voor het schone”

30 mei t/m 19 juli

Hendrik Willem Mesdag heeft, sinds hij lid van Pulchri studio was,

zijn stempel gedrukt op de vereniging. De actieve en doelgerichte wijze waarop hij vanaf het begin van zijn schilderscarrière een zakelijk netwerk opbouwde – talent dat hij had opgedaan als bankier in het bedrijf van zijn vader – leidde er in 1889 toe dat hij voorzitter van Pulchri werd. Dit bleef hij tot 1907. Aan de koop van het pand aan het Lange Voorhout in 1898 droeg Mesdag financieel ruim bij. De leden stelden elk een werk beschikbaar voor een veiling waarvan de opbrengst ook hieraan ten goede kwam. In 1901 werd het pand opgeleverd en hier zit Pulchri nu nog.

Het archief van Pulchri wordt bewaard bij het Haags Gemeentearchief (HGA). Hierin zit veel bijzonder materiaal. In het  Mesdagjaar wordt materiaal uit de collecties van het HGA en uit het Pulchri archief samengebracht in de tentoonstelling Mesdag & Pulchri. Niet alleen Mesdag, de gebouwen, interieurs- en exterieurs van de Pulchri-panden, maar ook het werk van tijdgenoten en diverse leden van Pulchri komt hierin aan bod. En niet te vergeten de feesten en partijen die in Pulchri rijkelijk en groots werden gevierd.

Deze tentoonstelling is te zien in de Pulchri Studio. Bekijk de bezoekinformatie van Pulchri Studio of ga naar hun site.

Bekijk ook de site van het Haags Gemeentearchief.